toepassing
voordelen
mogelijkheden
koarwn

support
bestellen
screenshots
tips
  Home Sitemap Contact
Online enqueteren en digitale vragenlijsten
homebestellenconditiescontact
 Tips

Voor het meten van de tevredenheid van uw medewerkers kan het handig zijn een aantal aspecten in acht te nemen. Onderstaand een aantal tips :

 • Denk er goed over na wat uw doel is - wat wilt bereiken? Wilt u een algemene impressie van de totale organisatie of wilt u een beeld per divisie of per afdeling? Deze keuze bepaalt of u kunt volstaan met een steekproef of niet. Een steekproef is eenvoudiger maar een onderzoek onder alle medewerkers biedt waarschijnlijk meer rendement: iedereen kan zijn inbreng leveren, alle ideeën komen naar voren.

 
 • Zorg voor voldoende draagvlak binnen uw organisatie.
  Kondig het onderzoek vooraf aan en communiceer het belang van het onderzoek duidelijk. Dit bevordert een hoge respons en de kwaliteit van de antwoorden.

 • Betrek het management bij de opzet van het onderzoek. De commitment van uw management(team) is essentieel wanneer met de resultaten moet worden gewerkt.

 • Overweeg afhankelijk van het soort onderzoek ook de ondernemingsraad invloed te geven bij het samenstellen van de vragenlijst.

 • Zorg voor anonimiteit. Alleen met anonimiteit zullen uw medewerkers zich vrij voelen om hun échte mening te geven. Laat het onderzoek eventueel door een neutrale partij begeleiden om de anonimiteit te garanderen. Stel een minimum grens aan verbijzondering van de resultaten (bijvoorbeeld niet gedetailleerder dan groepen van 5 medewerkers).
  Denk eraan dat het onderzoek volledig anoniem kan zijn, maar dat dit ook door de medewerker ervaren moet worden.

 • Besteed veel aandacht aan de vraagstelling. Houd de vragenlijst beknopt en beperk u tot essentiële vragen. Maak een onderscheid tussen tevredenheid over het werk en tevredenheid over de interne diensten.

 • Probeer te vermijden dat medewerkers de vragenlijst op hun afdeling moeten invullen. Ze voelen zich dan niet vrij en het risico van groepsmeningen ontstaat. Biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook thuis de vragenlijst in te vullen.

 • Zorg voor toegankelijke, uitnodigende rapportages: Dikke mappen verdwijnen snel in de kast. Geef een samenvatting van de hoofdlijnen. Met een rapportage per Business Unit zorgt u ervoor dat iedereen de voor hem relevante informatie ontvangt.

 • Communiceer veel over de uitkomsten: laat zien dat u blij bent met de inbreng. Geef duidelijk aan wat het vervolgtraject is en hoe de planning eruit ziet. Houd de organisatie op de hoogte van de vorderingen.

 • Focus niet alleen op verbeterpunten maar breng ook de positieve zaken onder de aandacht! Meet periodiek, maar niet te vaak. Doorgaans is een jaarlijkse frequentie voldoende. Betrek medewerkers bij het opstellen van verbeteringen. Tevredenheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van het management!

 

 

 
 
 
 © 2014