toepassing
voordelen
mogelijkheden
koarwn

support
bestellen
screenshots
tips
  Home Sitemap Contact
Online enqueteren en digitale vragenlijsten
homebestellenconditiescontact
 Brancheorganisaties & verenigingen

Voor brancheorganisaties en/of (beroeps)verenigingen is contact met de achterban essentieel. Als uw organisatie bijvoorbeeld een statement wil maken is het prettig te weten hoe 'de achterban' er over denkt. Anderzijds vinden de leden het meestal prettig betrokken te worden bij relevante thema's.

Daarnaast verzamelen brancheorganisaties vaak veel verschillende vormen van ledendata dat vervolgens gebruikt wordt voor publicatie of benchmark in de ledenkring.

IERS is zeer geschikt voor verenigingen en brancheorganisaties. Zowel grote als kleine verenigingen maken al intensief gebruik van IERS.

 

 

Een kleine selectie uit de vele projecten waarvoor IERS al succesvol werd toegepast:

 • Bezoekers- en exposantenenquêtes voor meerdere grote landelijke vakbeurzen in de Jaarbeurs Utrecht;
 • Evaluatie van een groot HRM seminar
 • Een onderzoek naar de exportactiviteiten van de aangesloten lidbedrijven;
 • 10 stellingen werden (enkele dagen vooraf) ter reactie aangeboden aan de bezoekers van een congres. Tijdens het congres werd ingegaan op de stellingen en de mening van de zaal;
 • Een onderzoek naar de tevredenheid van de aangesloten leden;
 • Een peiling naar de behoefte onder de leden om als branche een collectief contract af te sluiten;
 • Voorafgaande aan het uitsturen van een persbericht een snelle inventaristie (binnen 3 uur) onder de ledenkring naar de mening over een heikel onderwerp;
 • Het verzamelen van ledendata ten behoeve van een milieurapportage aan het Ministerie van VROM;
 • Voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering een quickscan onder de leden van een buurtvereniging;
 • Een onderzoek naar de tevredenheid over de branchewebsite en het afgesloten ledendeel;
 • Een onderzoek naar de tevredenheid over het huisorgaan van de vereniging;
 • De online-registratie van deelnemers aan een congres. Meteen na inschrijving werden ter reactie 3 stellingen voorgelegd. De resultaten werden gebruikt tijdens het congres;
 • Een onderzoek naar de acceptatie van en financieringsruimte voor nieuwe technologiën binnen de gezondheidszorg.
 
 
 
 © 2014